Hoe we werken

Social design voor de energietransitie

Als je vastloopt in een vraagstuk en meer van hetzelfde niet werkt, kan social design je helpen om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen.

Voor wie en met wie doen we het?
Als social designers werken we vanuit de overtuiging dat mensen en wat er voor hen toe doet centraal zouden moeten staan als we nadenken over de toekomst. De transitie naar aardgasvrij slaagt als de huizen en wijken waar we van het gas af gaan ook mooie en aantrekkelijke woonplekken zijn en blijven. Als mensen daar oud of ouder willen en kunnen worden. We werken dus met elkaar niet alleen aan het afsluiten van gasleidingen, maar aan een aantrekkelijke toekomst voor iedereen.

Wat is Social design?

Social Design is een relatief jong vakgebied dat zich zowel vanuit de wereld van ontwerp als de kunst ontwikkelt. De volgende elementen komen in verschillende aanpakken in Nederland en buitenland terug:

Mensen en hun verlangens en drijfveren staan centraal.

We leven ons in, we verplaatsen ons in mensen zodat we gaan begrijpen wat er voor hen toe doet. We zijn niet snel tevreden met een globaal inzicht in standpunten en belangen. Op deze website kun je zelf ervaren hoe het is om dicht op de huid van bewoners te komen.

Het ontwerpen van nieuw perspectief.

We ontwerpen nieuw perspectief waar verschillende partijen zich in kunnen herkennen. Concreet perspectief dat helpt gebruik te maken van zowel expertise van professionals als ervaring van bewoners. Zodat enthousiasme ontstaat en mensen in beweging komen. Een te eenzijdige focus op de techniek of financiën kan leiden tot een proces of uitkomst waar bewoners niet in mee willen of kunnen. Benieuwd naar de eerste perspectieven?

Uitproberen en leren.

We kunnen er niet omheen: we gaan de komende jaren veel leren, van en met iedereen die zich bezig houdt met de transitie naar aardgasvrij. Ontwerpers leren het liefst door te doen en door uitproberen in de praktijk: prototyping.

Ontwerpproces in 4 fasen, gebaseerd op Frame Innovation van prof. Kees Dorst

Verschillen en overeenkomsten tussen participatie en social design

Je kunt op verschillende manieren werken aan betrokkenheid van bewoners bij grote maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie, en de transitie naar gasvrij wonen die daar onderdeel van is. Allerlei vormen van participatie zijn daarbij mogelijk. Lees verder


Lerende beweging

Het afgelopen jaar deden we ontwerponderzoek in drie Nederlandse wijken die van het gas afgaan. Crabbehof in Dordrecht, Reyeroord in Rotterdam en ’t Franse Gat in Veenendaal. De perspectieven en inzichten die daar zijn ontstaan nemen we mee in onderzoek en perspectief voor de lokale context. Samen met andere partijen werken we aan een mensgerichte energietransitie.