Wie

Een lerende beweging

Zomer 2018 zijn we gestart met een goed idee: Kan de energietransitie gaan over mensen, en niet alleen over techniek en geld? Kunnen Nederlandse wijken er beter van worden? We vonden allerlei mensen en organisaties die mee wilden werken aan die queeste.

We hebben al prachtige ervaringen opgedaan in Dordrecht, Rotterdam en Veenendaal. De perspectieven en inzichten die daar zijn ontstaan nemen we mee in onderzoek en perspectief voor de lokale context. Samen met het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties delen we de inzichten. En nu nodigen we jou uit om ook met ons mee te doen.

Sluit je aan

LinkedIn groep Mensgerichte energietransitie
Handreiking participatie – aardgasvrijewijken.nl

MV Design
Marjolein Vermeulen
marjolein@mvdesign.nl
Matching Futures
Jaap Warmenhoven
jaap@matchtingfutures.nl
TwynstraGudde
Hanke Nijman
hni@tg.nl
Programma Aardgasvrije Wijken
Lieke van Son
Programma Aardgasvrije Wijken
Martijn Tak
Gemeente Dordrecht
Joost Leemans
Gemeente Rotterdam
Karin Borgman
Gemeente Veenendaal
Bob Dijkman

In gesprek met mensen

De energietransitie vraagt veranderingen ‘achter de voordeur’, een verbouwing, investering en een gedragsaanpassing van mensen. Mensen die verschillen in inkomen, baan, levensfase. Mensen die verschillen in wat ze belangrijk vinden, hoe ze leven en hoe ze naar de toekomst kijken. Door dicht op de belevingswereld van bewoners te gaan zitten genereren we nieuwe inzichten. We spraken met bewoners in Rotterdam, Dordrecht en Veenendaal. Over waar ze trots op zijn, waar het spannend is, en wat er toe doet in hun wijk.

Wie dragen al bij: